Gwirod mintys: sut i'w baratoi

Ronald Anderson 01-10-2023
Ronald Anderson

Clasur go iawn. Mae gwirod mintys yn dreuliad syml a persawrus, gyda blas cain ac aromatig iawn, y gallwch chi baratoi i'w gynnig ar ôl pryd o fwyd neu i'w roi yn anrheg ar ryw achlysur arbennig.

Gweld hefyd: Beth i'w hau ym mis Ebrill: calendr hau

Perlysieuyn aromatig gyda blas yw mint yn ddwys iawn a dylid ei ddosio'n ofalus i osgoi rhagori nes ei fod yn cloi. Gyda dosau ein rysáit bydd gennych wirod persawrus a cain, a fydd yn gadael blas mintys dymunol yn y geg. Yn amlwg gallwch gynyddu'r dosau os ydych yn chwilio am ddiod alcoholig gyda blas cryfach.

Amser paratoi: 10 munud + 21 diwrnod o orffwys

Cynhwysion ar gyfer 500 ml o wirod:

    160 ml o alcohol ar 96°
  • 340 ml o ddŵr
  • 150 g o siwgr
  • 20-25 dail mintys

Tymhorolrwydd : ryseitiau gwanwyn, ryseitiau haf, ryseitiau hydref

Gweld hefyd: Modur hoe na fydd yn dechrau: beth ellir ei wneud

Dysg : gwirod

Gyda pherlysiau aromatig gallwch chi baratoi gwirodydd rhyfeddol gartref, rydym eisoes wedi gweld sut i wneud gwirod basil, a hefyd y gwirod llawryf ysblennydd, ni all y gwirod mintys clasurol fod ar goll wrth eu hymyl.

<11

Sut i baratoi gwirod mintys

I baratoi'r gwirod hwn, golchwch a sychwch y dail mintys yn dda iawn, yna rhowch nhw mewn trwyth yn yr alcohol mewn jar wydr i ffwrdd o'r golau. Gadewch nhw i socian am tuawythnos, gan eu troi yn achlysurol.

Ar ôl yr amser trwyth, paratowch y surop trwy ferwi'r dŵr ynghyd â'r siwgr a gadewch iddo goginio nes bod y surop wedi dod yn glir ac yn dryloyw. Gadewch iddo oeri'n llwyr ac yna ei ychwanegu at yr alcohol sydd wedi'i hidlo'n flaenorol trwy'r dail mintys.

Trosglwyddwch ef i botel wydr sydd wedi'i chau'n dynn a gadewch iddo orffwys am 15-20 diwrnod arall cyn blasu'r gwirod.

Amrywiadau i'r gwirod clasurol

Mae mintys yn berlysiau â blas cryf, sy'n ddelfrydol ar gyfer blasu diodydd alcoholig a di-alcohol. Mae'r aromatig hwn yn asio'n hawdd â llawer o gynhwysion, gan roi bywyd i flasau ac arogleuon gwirioneddol arbennig. Dyma rai syniadau, yna gallwch chi ryddhau eich dychymyg i ddod o hyd i amrywiadau eraill

  • Salvia . Ceisiwch ychwanegu ychydig o ddail saets i gael blas hyd yn oed yn fwy aromatig a mwy arbennig.
  • Lemon. Os ydych chi eisiau gwirod hyd yn oed yn fwy ffres a mwy persawrus, gallwch ychwanegu croen hanner lemwn at y rysáit wedi'i drin (dim ond y rhan felen).

Rysáit gan Fabio a Claudia (Tymhorau ar y Plât)

Darllen yr holl ryseitiau gyda llysiau o Orto Da Coltivare.

Ronald Anderson

Mae Ronald Anderson yn arddwr a chogydd angerddol, gyda chariad arbennig at dyfu ei gynnyrch ffres ei hun yn ei ardd gegin. Mae wedi bod yn garddio ers dros 20 mlynedd ac mae ganddo gyfoeth o wybodaeth am dyfu llysiau, perlysiau a ffrwythau. Mae Ronald yn flogiwr ac yn awdur adnabyddus, yn rhannu ei arbenigedd ar ei flog poblogaidd, Kitchen Garden To Grow. Mae wedi ymrwymo i ddysgu pobl am bleserau garddio a sut i dyfu eu bwydydd ffres, iach eu hunain. Mae Ronald hefyd yn gogydd hyfforddedig, ac mae wrth ei fodd yn arbrofi gyda ryseitiau newydd gan ddefnyddio ei gynhaeaf cartref. Mae’n eiriolwr dros fyw’n gynaliadwy ac yn credu y gall pawb elwa o gael gardd gegin. Pan nad yw'n gofalu am ei blanhigion nac yn coginio storm, gellir dod o hyd i Ronald yn heicio neu'n gwersylla yn yr awyr agored.