Oherwydd bod tatws yn disgyn yn ddarnau wrth eu coginio mewn dŵr berw

Ronald Anderson 22-08-2023
Ronald Anderson
Darllen atebion eraill

Dewisais y tatws o ansawdd amaeth i fyny yn y mynyddoedd pan oedd y dail yn felyn ac ymddangosiad peli tebyg i domatos. Y broblem yw pan fyddaf yn eu berwi eu bod yn disgyn yn ddarnau, a allwch ddweud wrthyf pam? Roeddwn i eisoes wedi plannu'r ansawdd hwn. Diolch.

Gweld hefyd: Beth i'w hau yn yr ardd ym mis Gorffennaf

(Ignazio)

Helo Ignazio

Nid oes gennyf esboniad penodol am eich problem. Dylai'r ffaith bod tatws yn disgyn yn ddarnau wrth eu coginio gael ei bennu gan gynnwys dŵr uchel yn y cloron, gall hyn ddibynnu ar sawl ffactor.

Pam mae tatws yn disgyn yn ddarnau

Y ffactor cyntaf y amser cynaeafu yn bosibl: mae tatws a gynaeafir yn rhy ifanc yn parhau i fod yn fwy dyfrllyd, yn cadw llai ac yn cwympo'n haws wrth goginio. Fodd bynnag, pe baech yn cloddio'r tatws pan oedd y planhigyn yn sychu, nid yw hyn yn wir. Fodd bynnag, cofiwch fod presenoldeb ffrwythau bach ar y planhigyn yn dangos eich bod wedi aros ychydig yn rhy hir. Nid ei fod yn broblem, er mwyn deall yr amser gorau i gynaeafu rwy'n argymell darllen yr erthygl ar gynaeafu tatws. Ar ôl i chi gynaeafu'r tatws, gallwch eu gadael am ychydig ddyddiau mewn lle oer, sych ac wedi'i awyru'n dda, fel eu bod yn sychu, cyn eu coginio. Mae gan datws ffres fwy o hylif ac maent yn cwympo'n fwy na'r rhai sydd wedi'u storio am rai wythnosau.

Gweld hefyd: Hyssop: priodweddau a nodweddion y planhigyn meddyginiaethol hwn

Yr ail ffactor mewn chwarae yw'r amrywiaeth o datws a heuir . Yr amrywiaeth tatwsMae Agria yn un o'r rhinweddau mwyaf eang, mae'n amrywiaeth Almaeneg o datws canolig eu maint gyda chroen melyn a chnawd, dylai fod ganddynt nodweddion da o ran perfformiad coginio, cymaint fel eu bod hefyd yn eang yn y diwydiant bwyd a bwytai. . Felly, os ydych wedi prynu tatws hadyd amrywiaeth Agria ardystiedig, gallwch eithrio'r achos hwn.

Elfen arall yw dyfrhau, os ydych wedi dyfrhau'r planhigion lawer, efallai y bu gormodedd o ddŵr ac ansawdd y dŵr. mae'r gloronen wedi gwneud y siopa. Yn benodol, os ydych wedi defnyddio gwrtaith heb fawr o newidiadau (gwrtaith hylif neu flawd) sy'n golchi i ffwrdd. Os felly, ceisiwch ei leihau ychydig y flwyddyn nesaf a defnyddio'r hen dail aeddfed da fel gwrtaith.

Yn olaf, ychydig eiriau ar y dull coginio: i ferwi'r tatws yn gywir, rhowch nhw mewn dŵr oer, dewch â y dŵr i ferwi yn gyflym ac yna gostwng y gwres ar ôl cyrraedd berwi. Dywedir bod ychydig o finegr yn y dŵr coginio yn helpu i gadw'r tatws rhag stwnsio.

Ateb gan Matteo Cereda

Ateb blaenorol Gofyn cwestiwn Ateb nesaf

Ronald Anderson

Mae Ronald Anderson yn arddwr a chogydd angerddol, gyda chariad arbennig at dyfu ei gynnyrch ffres ei hun yn ei ardd gegin. Mae wedi bod yn garddio ers dros 20 mlynedd ac mae ganddo gyfoeth o wybodaeth am dyfu llysiau, perlysiau a ffrwythau. Mae Ronald yn flogiwr ac yn awdur adnabyddus, yn rhannu ei arbenigedd ar ei flog poblogaidd, Kitchen Garden To Grow. Mae wedi ymrwymo i ddysgu pobl am bleserau garddio a sut i dyfu eu bwydydd ffres, iach eu hunain. Mae Ronald hefyd yn gogydd hyfforddedig, ac mae wrth ei fodd yn arbrofi gyda ryseitiau newydd gan ddefnyddio ei gynhaeaf cartref. Mae’n eiriolwr dros fyw’n gynaliadwy ac yn credu y gall pawb elwa o gael gardd gegin. Pan nad yw'n gofalu am ei blanhigion nac yn coginio storm, gellir dod o hyd i Ronald yn heicio neu'n gwersylla yn yr awyr agored.