Zinnia: y blodyn addurniadol y mae glöynnod byw yn ei hoffi

Ronald Anderson 12-10-2023
Ronald Anderson

Mae Zinnia yn flodyn diddorol i fywiogi'r ardd. Mae yna sawl math o'r blodyn hwn, mae yna fwy nag ugain ac maen nhw'n amrywio o ran maint y coesyn (a all fod yn isel neu'n uchel yn achos y zinnia anferth), ac yn lliw y petalau, yn amrywio o oren. i goch, lelog a gwyn hufennog, gyda hefyd cyltifarau deuliw arbennig o addurniadol. Mae'r dail, ar y llaw arall, yn lansearol ac yn wyrdd dwys. Fel blodyn mae'n bendant yn syml ei dyfu, gan ei fod yn blanhigyn gwledig iawn o'r teulu asteraceae. Yn dibynnu ar yr amrywiaeth, gall fod yn blanhigyn blynyddol neu lluosflwydd.

Gweld hefyd: Caniau dŵr glaw yn yr ardd lysiau

Hinsawdd a dyfrhau. Mae'r blodyn hwn wrth ei fodd â chynhesrwydd a mannau heulog, gydag awyru da, tra ei fod yn ofni'r oerfel. Mae'r angen am ddŵr yn cael ei leihau a rhaid osgoi marweidd-dra dŵr, cludwr afiechydon ffwngaidd, mae'n blanhigyn i'w ddyfrhau dim ond pan fydd y pridd yn arbennig o sych. Mae'n tyfu'n dda mewn pridd nad yw'n asidig sy'n llawn hwmws a sylwedd organig.

Hau. Gellir hau zinnia mewn gwelyau hadau ym mis Mawrth, i'w drawsblannu wedyn y mis canlynol. Mae'r pellter rhwng yr eginblanhigion yn dibynnu ar yr amrywiaeth: mae angen gofod o 20 cm rhwng y planhigion ar y zinnia corrach, ar gyfer y zinnia enfawr gellir dyblu'r mesur. Mae gwybod maint y planhigyn yn ddefnyddiol wrth leihau lleoedd gwag, gan ffurfio mwy o welyau blodauciwt.

Gweld hefyd: Y trapiau ar gyfer monitro'r berllan

Blodeuo. Mae blodau lliwgar y zinnia yn dechrau dangos eu hunain ym mis Mehefin, ac yna'n gwrthsefyll nes dyfodiad yr hydref go iawn. Nid oes gan flodau Zinnia unrhyw arogl.

Tyfu . Mae'n flodyn sy'n gofyn am ychydig iawn: mae rhywfaint o chwynnu a dyfrio prin yn ddigon ar gyfer datblygiad y zinnia. Gellir ei docio i annog blodeuo trwy gadw'r dail a chael gwared ar flodau gwywedig.

Pam yn yr ardd. Mae Zinnia yn flodyn hawdd iawn i'w dyfu oherwydd ei fod yn ddiymdrech ac yn wladaidd. Mae ei liwiau yn ei gwneud yn wych fel planhigyn addurniadol, mewn gwelyau gardd ac mewn potiau ar y balconi. Yn yr ardd, yn ogystal â'r swyddogaeth esthetig o godi calon gyda'i liwiau a chreu awyrgylch o natur flodeuog, mae'n wych oherwydd ei fod yn denu pryfed peillio. Mae glöynnod byw hefyd yn hoff iawn o'r blodyn hwn, ac ni fyddant yn hir yn dod os byddwch yn ei blannu.

Erthygl gan Matteo Cereda

Ronald Anderson

Mae Ronald Anderson yn arddwr a chogydd angerddol, gyda chariad arbennig at dyfu ei gynnyrch ffres ei hun yn ei ardd gegin. Mae wedi bod yn garddio ers dros 20 mlynedd ac mae ganddo gyfoeth o wybodaeth am dyfu llysiau, perlysiau a ffrwythau. Mae Ronald yn flogiwr ac yn awdur adnabyddus, yn rhannu ei arbenigedd ar ei flog poblogaidd, Kitchen Garden To Grow. Mae wedi ymrwymo i ddysgu pobl am bleserau garddio a sut i dyfu eu bwydydd ffres, iach eu hunain. Mae Ronald hefyd yn gogydd hyfforddedig, ac mae wrth ei fodd yn arbrofi gyda ryseitiau newydd gan ddefnyddio ei gynhaeaf cartref. Mae’n eiriolwr dros fyw’n gynaliadwy ac yn credu y gall pawb elwa o gael gardd gegin. Pan nad yw'n gofalu am ei blanhigion nac yn coginio storm, gellir dod o hyd i Ronald yn heicio neu'n gwersylla yn yr awyr agored.