Pasta gyda bresych a salami

Ronald Anderson 12-10-2023
Ronald Anderson

Mae'r cwrs cyntaf hwn yn flasus iawn: blasus a chyfoethog iawn, gall yn hawdd ddod yn ddysgl gaeaf sengl braf.

Gweld hefyd: Sut i wneud TORIAD TORRI da

I baratoi pasta gyda bresych a salamella mae'n bwysig dewis cynhwysion o ansawdd rhagorol: dewiswch un nad yw salami braster gormodol, efallai yn dibynnu ar eich cigydd dibynadwy. Am y gweddill, bydd ychydig o gynhwysion y gallwch chi ddod o hyd iddynt yn eich gardd yn sicr yn ddigon: bresych, moron a garlleg. Mae bresych Savoy yn llysieuyn ardderchog gan y teulu bresych, rydyn ni'n ei ddarganfod yn yr ardd lysiau rhwng yr hydref a'r gaeaf, ni all wrthsefyll yr oerfel ac yn wir bydd rhew yn gwella'r llysieuyn.

Mae'r pasta hwn yn iawn yn dda pan yn ffres ac yn dal yn fwy blasus os caiff ei ailgynhesu drannoeth felly peidiwch â bod ofn gwneud digon ohono!

Amser paratoi: 30 munud

Cynhwysion ar gyfer 4 o bobl :

  280 go pasta
 • 450 go salami
 • 220 go bresych
 • 1 moronen fach
 • 1 ewin o arlleg
 • ychydig o olew olewydd crai ychwanegol
 • 2 lwy fwrdd o Parmesan
 • ychydig o halen
 • pupur i'w flasu

Tymhorolrwydd : ryseitiau gaeafol

Gweld hefyd: Tyfu llysiau mewn potiau: awgrymiadau defnyddiol

Dysg : cwrs cyntaf, prif bryd

Sut i baratoi pasta gyda bresych a salami

Torrwch y bresych yn stribedi, golchwch a sychwch nhw'n dda. Mewn padell ffrio fawr, browniwch y garlleg briwgig ynghyd â'r foronen wedi'i dorri'n fras a'r olewam 5 munud.

Ychwanegwch y bresych a choginiwch am 3 munud, yna ychwanegwch lond lletwad o ddŵr, gorchuddiwch a mudferwch am 10 munud. Dadorchuddiwch y bresych ac ychwanegwch y selsig heb ei gasin a'i friwsioni. Ffriwch bopeth am 10 munud arall, gan addasu'r halen os oes angen. Mae'r saws yn barod, nawr y cyfan sydd ar ôl yw taflu'r pasta i ffwrdd.

Coginiwch y pasta, draeniwch ef a'i ychwanegu at y saws. Ychwanegwch y Parmesan a'r pupur a ffriwch am 2 funud. Gweinwch yn chwilboeth.

Amrywiadau i'r pasta hwn gyda bresych

Mae pasta gyda bresych a salamella yn flasus iawn ac mae ganddo flas cryf, felly mae'n addas ar gyfer ychydig o amrywiadau syml.

 • Sbeislyd . Os dymunwch, gallwch ychwanegu ychydig o bupur poeth ffres neu sych at y pasta.
 • Salsiccia. Os nad oes gennych salami ar gael, bydd selsig yn iawn hefyd.

Rysáit gan Fabio a Claudia (Tymhorau ar y Plât)

Darllenwch yr holl ryseitiau gyda llysiau o Orto Da Coltivare.

Ronald Anderson

Mae Ronald Anderson yn arddwr a chogydd angerddol, gyda chariad arbennig at dyfu ei gynnyrch ffres ei hun yn ei ardd gegin. Mae wedi bod yn garddio ers dros 20 mlynedd ac mae ganddo gyfoeth o wybodaeth am dyfu llysiau, perlysiau a ffrwythau. Mae Ronald yn flogiwr ac yn awdur adnabyddus, yn rhannu ei arbenigedd ar ei flog poblogaidd, Kitchen Garden To Grow. Mae wedi ymrwymo i ddysgu pobl am bleserau garddio a sut i dyfu eu bwydydd ffres, iach eu hunain. Mae Ronald hefyd yn gogydd hyfforddedig, ac mae wrth ei fodd yn arbrofi gyda ryseitiau newydd gan ddefnyddio ei gynhaeaf cartref. Mae’n eiriolwr dros fyw’n gynaliadwy ac yn credu y gall pawb elwa o gael gardd gegin. Pan nad yw'n gofalu am ei blanhigion nac yn coginio storm, gellir dod o hyd i Ronald yn heicio neu'n gwersylla yn yr awyr agored.